لیست برنامه ها

وحید تاج(گروه پرنیان)

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن آمفی تاتر سیتی سنتر
ورود : 20:00
نمایش : 21:00
بیشتر
پنجشنبه 5 دی
خرید بلیت

علیرضا پویا

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن سینما(مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان)
ورود : 20:00
نمایش : 21:00
بیشتر
چهارشنبه 30 مرداد
خرید بلیت

گروه ریتم نو

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن سینما(مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان)
ورود : 20:00
نمایش : 21:00
بیشتر
سه شنبه 25 تیر
خرید بلیت

گروه کراش

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن آمفی تاتر سیتی سنتر
بیشتر
پنجشنبه 20 تیر
خرید بلیت

گروه طلوع

کنسرت اصفهان

اصفهان - موزه موسیقی
ورود : 20:00
نمایش : 21:00
بیشتر
سه شنبه 18 تیر
خرید بلیت

گروه ترمه

کنسرت اصفهان

اصفهان - موزه موسیقی
ورود : 20:00
نمایش : 21:00
بیشتر
دوشنبه 17 تیر
خرید بلیت

گروه شیدا

کنسرت اصفهان

اصفهان - موزه موسیقی
ورود : 19:30
نمایش : 20:30
بیشتر
جمعه 6 اردیبهشت
خرید بلیت

گروه عارف

کنسرت اصفهان

اصفهان - موزه موسیقی
ورود : 19:30
نمایش : 20:30
بیشتر
پنجشنبه 5 اردیبهشت
خرید بلیت

مسیح خسروی

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن سینما(مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان)
ورود : 19:30
نمایش : 20:30
بیشتر
جمعه 30 فروردین
خرید بلیت

گروه آوای فاخته

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن سینما همکف(مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان)
ورود : 19:30
نمایش : 20:30
بیشتر
جمعه 10 اسفند
خرید بلیت

گروه سپاهان اصفهان

کنسرت اصفهان

اصفهان - هنرستان هنرهای زیبا
بیشتر
جمعه 17 اسفند
خرید بلیت

رستاک حلاج

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن سیتی سنتر قدیم
بیشتر
سه شنبه 14 اسفند
خرید بلیت

کنسرت خنده سامان گوران و کامران مولایی

جنگ اصفهان

اصفهان - شهروند نجف آباد
ورود : 20:00
نمایش : 21:00
بیشتر
جمعه 3 اسفند
خرید بلیت

امید حاجیلی

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن رودکی
بیشتر
سه شنبه 30 بهمن
خرید بلیت

فرید فرخ پور

کنسرت اصفهان

اصفهان - هنرستان هنرهای زیبا
ورود : 19:30
نمایش : 20:30
بیشتر
دوشنبه 29 بهمن
خرید بلیت

احسان خواجه امیری

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن رودکی
بیشتر
دوشنبه 8 بهمن
خرید بلیت

استاد ایرج

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن سیتی سنتر قدیم
بیشتر
دوشنبه 10 دی
خرید بلیت

محسن یگانه

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن سیتی سنتر قدیم
ورود : 18:30
نمایش : 19:30
بیشتر
از يكشنبه 25 آذر الی دوشنبه 26 آذر
خرید بلیت

گروه آوش

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن بهزیستی
ورود : 06:00
نمایش : 07:00
بیشتر
پنجشنبه 22 آذر
خرید بلیت

سیروان خسروی

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن سیتی سنتر قدیم
ورود : 18:30
نمایش : 19:30
بیشتر
پنجشنبه 15 آذر
خرید بلیت