لیست برنامه ها

بنیامین

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن سیتی سنتر
ورود : 20:00
نمایش : 21:00
بیشتر
چهارشنبه 30 بهمن
خرید بلیت

ماکان بند

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن سیتی سنتر
بیشتر
دوشنبه 28 بهمن
خرید بلیت

مهدی جهانی

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن سیتی سنتر
بیشتر
سه شنبه 3 دی
خرید بلیت

وحید تاج(گروه پرنیان)

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن آمفی تاتر سیتی سنتر
ورود : 20:00
نمایش : 21:00
بیشتر
پنج شنبه 5 دی
خرید بلیت

علیرضا پویا

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن سینما(مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان)
ورود : 20:00
نمایش : 21:00
بیشتر
چهارشنبه 30 مرداد
خرید بلیت

گروه کراش

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن آمفی تاتر سیتی سنتر
بیشتر
پنج شنبه 20 تیر
خرید بلیت

رستاک حلاج

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن سیتی سنتر قدیم
بیشتر
سه شنبه 14 اسفند
خرید بلیت

امید حاجیلی

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن رودکی
بیشتر
سه شنبه 30 بهمن
خرید بلیت

فرید فرخ پور

کنسرت اصفهان

اصفهان - هنرستان هنرهای زیبا
ورود : 19:30
نمایش : 20:30
بیشتر
دوشنبه 29 بهمن
خرید بلیت