برنامه ها

لیست برنامه ها

علیرضا پویا

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن سینما(مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان)
ورود : 20:00
نمایش : 21:00
بیشتر
چهارشنبه 30 مرداد
خرید بلیت

گروه ریتم نو

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن سینما(مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان)
ورود : 20:00
نمایش : 21:00
بیشتر
سه شنبه 25 تیر
خرید بلیت

گروه کراش

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن آمفی تاتر سیتی سنتر
بیشتر
پنجشنبه 20 تیر
خرید بلیت

گروه طلوع

کنسرت اصفهان

اصفهان - موزه موسیقی
ورود : 20:00
نمایش : 21:00
بیشتر
سه شنبه 18 تیر
خرید بلیت

گروه ترمه

کنسرت اصفهان

اصفهان - موزه موسیقی
ورود : 20:00
نمایش : 21:00
بیشتر
دوشنبه 17 تیر
خرید بلیت

گروه سپاهان اصفهان

کنسرت اصفهان

اصفهان - هنرستان هنرهای زیبا
بیشتر
جمعه 17 اسفند
خرید بلیت

رستاک حلاج

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن سیتی سنتر قدیم
بیشتر
سه شنبه 14 اسفند
خرید بلیت

امید حاجیلی

کنسرت اصفهان

اصفهان - سالن رودکی
بیشتر
سه شنبه 30 بهمن
خرید بلیت

فرید فرخ پور

کنسرت اصفهان

اصفهان - هنرستان هنرهای زیبا
ورود : 19:30
نمایش : 20:30
بیشتر
دوشنبه 29 بهمن
خرید بلیت